Nuttige telefoonnummers

Vragen coronavirus: 0800 14 689

Noodhulp (brandweer, ambulance, politie): 112
Antigifcentrum: 070 245 245
Tele-Onthaal: 106
Zelfmoordpreventie: 1813
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: 1712
Kankerfoon: 0800 15 802
Veilig vrijenlijn/Aids- en SOA-telefoon: 078 151 515
De Druglijn: 078 151 020
AA (Anonieme Alcoholisten): 03 239 14 15

Apotheek

Zoek de apotheker van wacht in uw buurt online: www.apotheeklimburg.be
Om ’s nachts (tussen 22u ’s avonds & 9 u ’s morgens) de apotheek van wacht in Limburg te weten te komen, belt u naar 078 / 05 17 33.

Tandarts

Zoek de tandarts van wacht in uw buurt online: www.tandarts.be/wachtdienst

In het weekend zijn de tandartsen in Limburg telefonisch bereikbaar van 09.00-18.00 uur op zat.-/zo.- en feestdagen.

In Limburg bereikt men de tandarts van wacht via het centraal nummer 0903 39 969, waarbij de patiënt tijdens de voorgestelde uren, afhankelijk van de plaats van de oproepende, doorverbonden wordt naar één van de zeven tandartsen van wacht.